Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken en handelspolitiek. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZK/LNV.


Volgende vergadering op
21 januari 2020
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Gevel Eerste Kamer
21 januari 2020
De commissies bespreken de kabinetsreactie inzake het herfstpakket Europees Semester 2020
Meer

koe in de wei
17 december 2019
De commissie bespreekt de nieuwe Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal
Meer

Edossiers bij deze commissie