Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180031 - Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

- E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

De commissie besluit bestaande prioriteiten uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie te handhaven.

De commissie herbevestigt de prioritaire status van het eerder geselecteerde voorstel:
COM(2019)8- Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de
EU


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren