Europees werkprogramma Eerste KamerHet Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer is een lijst van te publiceren Europese voorstellen die door de Eerste Kamer als prioritair zijn aangemerkt.

Deze lijst wordt samengesteld na publicatie van het Europees Werkprogramma (WP) van de Europese Commissie. Dit WP zal geagendeerd worden in alle commissies van de Eerste Kamer. Per commissie wordt gevraagd aan te geven welke voorstellen op het beleidsverantwoordelijke terrein van de commissie, parlementair getoetst moeten worden.

De commissie dient derhalve de prioritaire dossiers op zijn/haar specifieke beleidsterrein aan te merken. Zodra alle commissies de «eigen» prioritaire dossiers hebben aangemeld worden deze in één lijst neergelegd, het jaarlijkse Europese Werkprogramma van de Eerste Kamer. Deze lijst zal op de agenda worden geplaatst van het College van Senioren ter doorgeleiding voor plenaire vaststelling door de Eerste Kamer.

Het is aan de commissies om te bepalen of zij een richtlijn, een verordening, een besluit, een Groenboek, een Witboek of enig ander Europees document willen toetsen en bijgevolg op de lijst willen plaatsen. Per prioritair dossier zal er een digitaal dossier aangemaakt worden; het E-dossier. E-dossiers behorende bij het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer worden gekenmerkt door het icoontje met EP naast het nummer van het dossier