E150029
  klaver icoon
Laatste revisie: 16-01-2017

E150029 - Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire UnieDe Europese Commissie heeft de mededeling over de stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie op 21 oktober 2015 gepresenteerd. Met het maatregelenpakket wordt het startschot gegeven voor de eerste fase voor het verdiepen van de Economische Monetaire Unie (zie E150013). Het pakket wil de externe presentatie van het euro-gebied aanpakken door één vertegenwoordiger (president van de Eurogroep) aan te merken in het IMF als woordvoerder voor de euro, een Financiële Unie creëren, het Europees Semester vernieuwen en de instrumenten voor economisch bestuur verbeteren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De dossiers over de Economische Monetaire Unie zijn betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen van 8 maart 2016 (zie ook E150013 en E150030).

Europees

Op 6 december 2016 heeft de Europese Commissie  bij de Ecofinraad meer informatie over de follow-up van het Vijf Presidentenrapport gegeven. Er zal naar verwachting in maart 2017 een witboek gepubliceerd worden waarin de Europese Commissie ingaat op de de vorderingen die zijn gemaakt met de eerste fase die is beschreven in het Vijf Presidentenrapport en hervormingen uiteenzetten die zien op de tweede fase van het rapport. 


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank: Stappen naar de voltooiing van de economische en monetaire unie

document Europese Commissie

COM(2015)600PDF-document, d.d. 21 oktober 2015

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De dossiers over de Economische Monetaire Unie zijn betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen van 8 maart 2016 (zie ook E150013 en E150030).

Op 8 december is de commissiemededeling betrokken bij een besloten deskundigenbijeenkomst over het Five Presidents' Report.

Op 24 november 2015 hebben de commissies Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken besloten de commissiemededeling samen met het Five Presidents' Report (E150013) en de aanbeveling van de Raad (E150030) over nationale comités voor het concurrentievermogen te betrekken bij de deskundigenbijeenkomst van 8 december 2015. 

De commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken hebben op 10 november 2015 de commissiemededeling met de kabinetsappreciatie besproken in een gecombineerde vergadering. Besluitvorming over de procedure wordt aangehouden tot 24 november 2015.

Op 3 november 2015 heeft de commissie Financiën besloten het BNC-fiche van de regering over de mededeling af te wachten voordat besloten wordt in schriftelijk overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie.

Tijdens de vergadering van de commissie Financiën op 27 oktober 2015 is de mededeling geselecteerd uit het wekelijks overzicht van Europese Commissievoorstellen en zal voor procedure geagendeerd worden op 3 november 2015.


Behandeling Tweede Kamer

Op 2 december 2015 heeft de Tweede Kamer een Algemeen Overleg gevoerd over de mededeling.

Op 18 november 2015 heeft de commissie Financiën besloten de commissiemededeling te agenderen voor het algemeen overleg op 2 december 2015 over de ECOFIN-raad.

Op 5 november 2015 hebben de commissies Financiën en Europese Zaken tijdens een algemeen overleg vragen gesteld aan de minister van Financiën over de Economische Monetaire Unie.

Tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie Financiën op 4 november 2015 is de mededeling besproken in combinatie met de eerste voorstellen die daaruit voortvloeien, waaronder de aanbeveling van de Raad inzake inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone (zie E150030). De commissie heeft besloten de mededeling te agenderen na ontvangst van de kabinetsappreciatie.


Standpunt Nederlandse regering

In de kabinetsappreciatie van 6 november 2015 bespreekt het kabinet de mededeling over de stappen naar de voltooiing van de Economische Monetaire Unie en de voorstellen die daaruit voortvloeien. Het kabinet is positief over de ambitie van de Europese Commissie om het Europees Semester verder te versterken en geeft aan het gebruik van aanbevelingen voor de Eurozone in de Eurogroep te willen uitbouwen, zodat dit ertoe kan leiden dat uitdagingen voor het gehele eurogebied beter tot uiting komen in nationaal beleid. Het kabinet ziet een kans voor vrijwillige benchmarking inzake het inzichtelijk maken van economische prestaties van lidstaten. Daarnaast staat zij positief tegenover het voorstel om in het Memorandum of Understanding (MoU) behorende bij de leningenprogramma's van het ESM meer rekening te houden met de sociale aspecten en ziet zij graag dat de inzet van de Structuur- en Investeringsfondsen voor de landenspecifieke aanbevelingen versterkt wordt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de mededeling over de stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie op 21 oktober 2015 gepresenteerd (zie E150013). Met het maatregelenpakket wordt het startschot gegeven voor de eerste fase voor het verdiepen van de Economische Monetaire Unie. Het pakket wil de externe presentatie van het euro-gebied aanpakken door één vertegenwoordiger (president van de Eurogroep) aan te merken in het IMF als woordvoerder voor de euro, een Financiële Unie creëren, het Europees Semester vernieuwen en de instrumenten voor economisch bestuur verbeteren.

De follow-up maatregelen die uit het maatregelenpakket voortkomen zijn:

  • Een mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement over de Economische Monetaire Unie, COM(2015)600
  • Een aanbeveling van de Raad over de totstandkoming van nationale besturen voor concurrentievermogen (National Competitiveness Boards) binnen de Euroregio, COM(2015)601 (zie E150030).
  • Een mededeling van de Commissie voor een stappenplan naar een meer consistente externe vertegenwoordiging van het eurogebied in international fora, COM(2015)602
  • Een Raadsbesluit met maatregelen om te komen tot een meer uniforme vertegenwoordiging van het eurogebied in het IMF, COM(2015)603


Behandeling Raad

Op 6 december 2016 heeft de Europese Commissie  bij de Ecofinraad meer informatie over de follow-up van het Vijf Presidentenrapport gegeven. Er zal naar verwachting in maart 2017 een witboek gepubliceerd worden waarin de Europese Commissie ingaat op de de vorderingen die zijn gemaakt met de eerste fase die is beschreven in het Vijf Presidentenrapport en hervormingen uiteenzetten die zien op de tweede fase van het rapport. 

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over de voltooiing van de Economische Monetaire Unie (EMU).

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken ter voorbereiding op de Europese Raad van 17 en 18 december 2015 gesproken over het Five Presidents' Report en de termijn waarop de ontwikkeling van de EMU besproken zou moeten worden. 

Tijdens de vergadering van de ECOFIN-raad op 10 november 2015 zijn de follow-up maatregelen van het rapport van de vijf presidenten gepresenteerd door de Europese Commissie en heeft een eerste gedachtewisseling hierover plaatsgevonden. Lidstaten kregen de gelegenheid een eerste reactie te geven op het pakket. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 december 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de Europese EMU. 

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 29 november 2016 heeft de Franse Assemblée Nationale een conceptresolutie aangenomen over het versterken van de Economische Monetaire Unie.

De Italiaanse Senaat heeft op 13 juli 2016 een resolutie aangenomen over het voorstel.

Het Tsjechische Parlement heeft op 2 maart 2016 en standpunt ingenomen over het voorstel.

Op 18 december 2015 is de Duitse Bondsraad een politiek dialoog gestart met de Europese Commissie over de Economische Monetaire Unie. 

De Roemeense Kamer van Afgevaardigden heeft op 14 december 2015 haar standpunt ingenomen over het voorstel. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen