Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150029 - Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

- E150029

Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

De commissie besluit om het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie ziet een coördinerende rol weggelegd voor de commissie Europese Zaken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren