Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150029 - Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van de SP-fractie wordt uit het overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen een tweetal voorstellen (COM(2015)600/F1 en COM(2015)601/F1) die voortvloeien uit het Five Presidents' Report (zie dossier E150013) op korte termijn voor procedure geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren