E150030
  klaver icoon
Laatste revisie: 03-03-2016

E150030 - Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozoneDeze aanbeveling vloeit voort uit het maatregelenpakket voor verdieping van de eerste fase van de Economische Monetaire Unie (zie E150029 en E150013). De aanbeveling van de Raad van 21 oktober 2015 aan de lidstaten in de eurozone is gericht op het opzetten van nationale comités die de prestaties en het beleid op het gebied van het concurrentievermogen volgen. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De dossiers over de Economische Monetaire Unie zijn betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen van 8 maart 2016 (zie ook E150013 en E150029).

Europees

Tijdens de raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015 besprak de raad de aanbeveling voor het oprichten van nationale comités voor concurrentievermogen.


Kerngegevens

volledige titel

Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

document Europese Commissie

COM(2015)601PDF-document, d.d. 21 oktober 2015

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De dossiers over de Economische Monetaire Unie zijn betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen van 8 maart 2016 (zie ook E150013 en E150029).

Op 8 december is de commissiemededeling betrokken bij een besloten deskundigenbijeenkomst over het Five Presidents' Report.

Op 24 november 2015 hebben de commissies Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken besloten de aanbeveling van de Raad samen met de commissiemededeling over de EMU (E150029) en het Five Presidents' Report (E150013) te betrekken bij de deskundigenbijeenkomst van 8 december 2015. 

De commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken hebben op 10 november 2015 de aanbeveling van de Raad samen met de kabinetsappreciatie besproken in een gecombineerde vergadering. Besluitvorming over de procedure wordt aangehouden tot 24 november 2015.  

Op 3 november 2015 heeft de commissie Financiën besloten het BNC-fiche van de regering over de aanbeveling af te wachten voordat besloten wordt in schriftelijk overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie.

Tijdens de vergadering van de commissie Financiën op 27 oktober 2015 is de aanbeveling geselecteerd uit het wekelijks overzicht van Europese Commissievoorstellen en zal voor procedure geagendeerd worden op 3 november 2015.


Behandeling Tweede Kamer

Op 2 december 2015 heeft de Tweede Kamer een Algemeen Overleg gevoerd over de algemene commissiemededeling over Stappen naar de voltooiing van de Economische Monetaire Unie (zie E150029).

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 18 november 2015 een aantal vragen gesteld over het voorstel voor de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone. De vragen en het antwoord van de minister van Economische Zaken zijn opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg van 26 november 2015.

Tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie Financiën is op 4 november 2015 de aanbeveling besproken in combinatie met de eerste voorstellen die daaruit voortvloeien. Er is besloten de kabinetsappreciatie over de voorstellen af te wachten.


Standpunt Nederlandse regering

In de appreciatie van 6 november 2015 geeft het kabinet haar visie weer over de Europese commissievoorstellen in het kader van het Five Presidents' Report. Het kabinet is positief over onafhankelijke autoriteiten in lidstaten die op objectieve wijze de effecten en onderliggende afruilen van beleid in kaart brengen, zoals het CPB. Op bepaalde onderdelen heeft het kabinet een andere visie op het format van de Europese Commissie. Dit geldt voor de doorrekeningen die de onderliggende afruilen van beleidsopties in kaart brengen, de waarborging van de onafhankelijkheid van deze nationale comités, de coördinerende rol van de Europese Commissie en het risico op insitutionele complexiteit. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze aanbeveling vloeit voort uit het maatregelenpakket voor verdieping van de eerste fase van de Economische Monetaire Unie (zie E150029 en E150013).De aanbeveling van de Raad van 21 oktober 2015 aan de lidstaten in de eurozone is gericht op het opzetten van nationale comités die de prestaties en het beleid op het gebied van het concurrentievermogen volgen. De opzet van de nationale comités zou moeten leiden tot een sterker draagvlak voor het nodige beleid en hervormingen op nationaal niveau en tot een verbeterde kennis over de coördinatie van het economisch beleid van de Europese Unie inzake concurrentievermogen. 

Het comité voor concurrentievermogen heeft de volgende taken:

  • Ontwikkelingen op het gebied van concurrentievermogen monitoren in de lidstaat
  • Leveren van relevante informatie over het loonvormingsproces op nationaal niveau
  • Beleid inzake concurrentievermogen monitoren en evalueren
  • Beleidsadviezen formuleren
  • Publiceren van bevindingen in een jaarverslag en contact onderhouden met de Europese Commissie en de comités voor concurrentievermogen van andere lidstaten

Behandeling Raad

Tijdens de raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015 besprak de raad de aanbeveling voor het oprichten van nationale comités voor het concurrentievermogen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Italiaanse Senaat heeft op 13 juli 2016 een resolutie aangenomen over het voorstel, in combinatie met enkele andere voorstellen over de Economische Monetaire Unie (zie ook E150013 en E150029).

Op 16 december 2015 heeft de Poolse Sejm haar standpunt aangenomen over het instellen van een nationaal comité voor het concurrentievermogen.

De federale raad van Oostenrijk heeft op 16 december 2015 haar standpunt over het voorstel gestuurd aan de Europese Commissie, de Raad en het Parlement, waarin zij onder andere aangeeft dat in het geval dat nationale comités voor het concurrentievermogen opgezet worden dat deze gebaseerd zouden moeten zijn op bestaande nationale structuren.

Op 14 december 2015 heeft de Kamer van Afgevaardigden van het Roemeense Parlement haar standpunt over het voorstel in een politiek dialoog met de Europese Commissie weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen