Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150030 - Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

- E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

De commissie besluit om het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie ziet een coördinerende rol weggelegd voor de commissie Europese Zaken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren