Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150030 - Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

- E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

De commissies wensen de mededeling (E150029) en aanbeveling te bespreken in relatie tot het Five Presidents'Report (zie dossier E150013), waarover een (besloten) deskundigenbijeenkomst wordt georganiseerd op 8 december 2015. Nadien moet gezocht worden naar een juiste wijze en juist moment van behandeling van de verschillende (niet-wetgevende) voorstellen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren