Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); brief regering; Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2015 in Brussel (TK, 363). .

18 december 2015
hoort bij ... E150030 - Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken