Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150029 - Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

- E150029

Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

De commissies wensen de mededeling en aanbeveling (E150030) te bespreken in relatie tot het Five Presidentsreport (zie dossier E150013), waarover een (besloten) deskundigenbijeenkomst wordt georganiseerd op 8 december 2015. Nadien moet gezocht worden naar een juiste wijze en juist moment van behandeling van de verschillende (niet-wetgevende) voorstellen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren