JBZ-Raad (32.317); brief inzake Verslag JBZ-Raad 8 en 9 oktober 2015 (EK, FG). .

27 oktober 2015
hoort bij ... E150022 - Commissiemededeling over de aanpak van de vluchtelingencrisis: nu te nemen operationele, budgettaire en wetgevende maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda
E150021 - Commissiemededeling over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis
E150020 - Commissiemededeling: EU-actieplan inzake terugkeer
E150019 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst
E150018 - Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië, Griekenland en Hongarije
E150017 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een crisisherplaatsingsmechanisme
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda
E140015 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum
E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel
E130056 - Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
E130055 - Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
E120005 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma 'Europa voor de burger' voor de periode 2014–2020
E120004 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie