Dit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 31 januari 2023 leveren de commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) inbreng voor schriftelijk overleg over het verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 december 2022 (EK, NQ).

In een volgende commissievergadering bespreekt de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg (EK, NI) met de ministers van BuZa en J&V inzake de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 (EK, NC) en de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact (toetreding EU tot EVRM).


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1451-1485] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1451-1485] documenten