Dit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 10 mei 2022 leverden de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen) inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie (35.295 / 32.317, Y) over de policy brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en de position paper van de Commissie Meijers over pushbacks.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1402] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1402] documenten