Dit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

In november 2022 bespreekt de commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) het verslag van een schriftelijk overleg (EK, NI) met de ministers van BuZa en J&V inzake de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 (EK, NC) en de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact (toetreding EU tot EVRM).

Op 4 oktober 2022 besloot de commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) inzake ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers (35.295 / 32.317, AD) voor kennisgeving aan te nemen.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1429] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1429] documenten