36.145

EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het Verordeningsvoorstel voor tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in Edossier E220014.


Kerngegevens

begonnen

24 juni 2022

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Documenten

11