Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195) (36.145)

- E220014

De commissie besluit, op verzoek van het lid Prast (PvdD), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 23 mei 2023.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk