EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195) (36.145); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (EK, A). .

28 november 2022

Bijlagen