EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195) (36.145); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (EK, B). .

15 februari 2023

Bijlage