Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195) (36.145)

- E220014

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Prast (PvdD), inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 21 maart 2023.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk