EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195) (36.145); brief van de minister van BHenO inzake kabinetsappreciatie over voorstel voor verlenging verordening tijdelijke liberalisering handel tussen de EU en Oekraïne (EK, C). .

24 maart 2023

Bijlage