34.719

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van Richtlijnvoorstel: evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 .

Voor meer informatie zie E-dossier E170021.


Kerngegevens

begonnen

12 mei 2017

titel

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253

schriftelijke voorbereiding


Documenten

30