EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief inzake stemming over een negatief subsidiariteitsoordeel ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (COM(2017)253 (EK, A). .

22 juni 2017

Bijlagen