EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 (TK, 2). .

18 mei 2017

Bijlage