Conceptbrief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
titel Conceptbrief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
datum 18-05-2017


Is bijlage bij