EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 (TK, 11). .

29 juni 2017

Bijlage