Stemming Subsidiariteitsbezwaren Richtlijn evenwicht tussen werk en privélevenVerslag van de vergadering van 27 juni 2017 (2016/2017 nr. 33)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Subsidiariteitsbezwaren Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 juni 2017 over subsidiariteitsbezwaren inzake EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (COM (2017) 253 (34719, letter A).


De voorzitter:

Er wordt gestemd teneinde vast te stellen of deze Kamer in meerderheid een negatief subsidiariteitsoordeel over deze ontwerprichtlijn wenst mee te delen aan de Europese Commissie. Leden die het negatieve oordeel onderschrijven en mededeling wensen te doen aan de Europese Commissie stemmen straks voor. Leden die dit negatieve oordeel niet onderschrijven stemmen tegen. Is dit helder? Dus als u het eens bent met het negatieve oordeel, dus u vindt dat er een negatief subsidiariteitsoordeel is, stemt u voor en vindt u dat niet dan stemt u tegen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Nee.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het negatieve subsidiariteitsoordeel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.


Dat betekent dat het negatieve subsidiariteitsoordeel is onderschreven en dat mededeling zal worden gedaan aan de Europese Commissie. U hebt het allemaal kunnen volgen. Er wordt dus een negatief subsidiariteitsoordeel over deze ontwerprichtlijn meegedeeld aan de Europese Commissie. Dat zeg ik toch nog maar even voor alle helderheid.