EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief inzake subtoets COM(2017)253 (EK, B). .

27 juni 2017

Bijlage