Bronnen bij E100080 - Commissiemededeling: Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang