Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 januari 201118 januari 2011