Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 januari 201125 januari 2011