Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 februari 201115 februari 2011