Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-mededeling: Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang (32.607); bnc-fiche over de EU-mededeling inzake platform tegen armoede en sociale uitsluiting (EK, EA (TK, nr. 1138))7 februari 2011