Brief van de commissie SZW aan de minister SZW met vragen over Europese mededeling inzake armoede en sociale uitsluiting25 januari 2011
hoort bij ... E100080 - Commissiemededeling: Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang
afkomstig van ... Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
kenmerk 147843U (gedrukt als kamerstuk 32607, A)