JBZ-Raad (32.317); Verslag van een mondeling overleg inzake Edossiers E110094, E110072, E110066, E110028, E110027, E090125 en E090124 (EK, BN). .

4 april 2012
hoort bij ... E120029 - Verslag over de voortgang van Bulgarije met het Coöperatie- en Verificatiemechanisme
E120028 - Verslag over de voortgang van Roemenië met het Coöperatie- en Verificatiemechanisme
E110094 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees grensbewakingssysteem Eurosur
E110072 - Groenboek over het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die wonen in de EU
E110066 - Mededeling over een Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen
E110048 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van algemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen
E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)