E120029
  klaver icoon
Laatste revisie: 22-07-2021

E120029 - Verslag over de voortgang van Bulgarije met het Coöperatie- en VerificatiemechanismeVoorafgaand aan de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie werd afgesproken dat de vooruitgang van Bulgarije op gebied van justitiële hervormingen en corruptiebestrijding zou worden ondersteund en getoetst door middel van een mechanisme voor samenwerking en toetsing, het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM).

De Europese Commissie brengt op regelmatige basis verslag uit over de voortgang van Bulgarije in het kader van dit mechanisme.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 25 september 2012 besloot de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad de kabinetsappreciatie van de CVM-verslagen over Bulgarije en Roemenië voor kennisgeving aan te nemen en dit dossier opnieuw te agenderen zodra toetreding van Roemenië tot het Schengengebied voor besluitvorming staat geagendeerd in de Raad.

Europees

Op 22 oktober 2019 presenteerde de Europese Commissie een verslagPDF-document over de voortgang van Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)411PDF-document, d.d. 18 juli 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 25 september 2012 besloot de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad de kabinetsappreciatie van de CVM-verslagen over Bulgarije en Roemenië voor kennisgeving aan te nemen en dit dossier opnieuw te agenderen zodra toetreding van Roemenië tot het Schengengebied voor besluitvorming staat geagendeerd in de Raad.

Op 11 september 2012 hield de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad een nabespreking over de gesprekken met de ambassadeurs van Roemenië en Bulgarije over de mogelijke toetreding van Roemenië tot het Schengengebied. Ook constateerde de commissie dat de JBZ-Raad van 20 september 2012 werd geannuleerd en besloot een eventueel standpunt over toetreding van beide landen tot de Schengenzone pas weer te bespreken bij een volgende JBZ-Raad.

Op 11 september 2012 sprak de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad met de ambassadeur van Bulgarije over de mogelijke toetreding van Roemenië tot Schengen.

Op 12 juli 2012 stuurde de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (I&A) een brief waarin wordt aangegeven dat de kabinetsappreciatie van de CVM-rapportages over Roemenië en Bulgarije naar verwachting in de eerste helft van september worden toegezonden.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens een algemeen overleg op 24 oktober 2012 over de JBZ-Raad van 25 en 26 oktober 2012 is er gesproken over de toetreding tot Schengen van Roemenië en Bulgarije.

De commissie voor Europese Zaken heeft schriftelijk overleg gevoerd met de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 september 2012. Er zijn onder meer vragen gesteld over de CVM-rapporten en de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengengebied. Op 24 september is het verslag schriftelijk overleg vastgesteld.

Op 23 juli 2012 is een verslag van een schriftelijk overleg tussen de Tweede Kamer en regering over onder meer de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengengebied vastgesteld. De regering geeft aan van mening te zijn dat de tweejaarlijkse voortgangsrapportage over corruptie en juridische hervormingen in deze landen (de CVM-rapporten) betrokken moet worden bij de beslissing over hun toetreding tot de Schengenzone. Het kabinet vindt dat Roemenië en Bulgarije pas kunnen toetreden tot de Schengenzone wanneer de hervormingen op het gebied van de rechtsstaat duurzaam en onomkeerbaar zijn.

Op 3 juli 2012 heeft de minister voor I&A in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de regering de CVM-rapportages over Bulgarije en Roemenië en de conceptagenda van de JBZ-Raad zal delen met de Kamer zodra deze beschikbaar zijn. Vervolgens zal de regering de Kamer informeren over de kabinetsappreciatie van de rapportages.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 juli 2021 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het verslag van de Europese Commissie van 8 juni 2021 over de voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing aan de Kamer. De Commissie heeft geen rapport gepubliceerd over Bulgarije. Het kabinet geeft een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot Bulgarije.

Op 8 november 2019 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 22 oktober 2019 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 30 november 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 13 november 2018 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 4 december 2017 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 15 november 2017 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 24 februari 2017 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 25 januari 2017 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 4 maart 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 27 januari 2016 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 2 maart 2015 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 28 januari 2015 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 31 januari 2014 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 22 januari 2014 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 13 september 2012 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 18 juli 2012 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 14 februari 2012 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van de verslagen van 8 februari 2012 over de voortgang van Roemenië en Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Voorafgaand aan de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie werd afgesproken dat de vooruitgang van Bulgarije op gebied van justitiële hervormingen en corruptiebestrijding zou worden ondersteund en getoetst door middel van een mechanisme voor samenwerking en toetsing, het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM).

De Europese Commissie brengt op regelmatige basis verslag uit over de vier ijkpunten waaraan de vooruitgang van Bulgarije wordt getoetst: justitiële hervorming, integriteit, bestrijding van corruptie op hoog niveau en het voorkomen van corruptie bij de overheid.

De Europese Commissie heeft een webpagina over de CVM-voortgangsverslagen over Roemenië en Bulgarije.


Behandeling Raad

Op 12 december 2017 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 7 maart 2017 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 15 maart 2016 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 17 maart 2015 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 14 maart 2014 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 5 en 6 december 2013PDF-document wisselde de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van gedachten over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengen-acquis in Roemenië. Wegens uitstel van de publicatie van het CVM-voortgangsverslag tot januari 2014, heeft Nederland aangegeven dat besluitvorming tijdens deze JBZ-Raad niet aan de orde kan zijn.

Op 11 maart 2013 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Op 7 en 8 maart 2013PDF-document wisselde de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van gedachten over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengen-acquis in Roemenië. De Raad besloot om dit onderwerp nogmaals te bespreken tegen het einde van 2013 met de bedoeling om de twee fasen benadering verder te verkennen.

Op 25 en 26 oktober 2012PDF-document wisselde de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van gedachten over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengen-acquis in Roemenië. Volgens het Raadsvoorzitterschap bleek na consultatie van verschillende belanghebbende lidstaten dat de Raad op dit moment niet in de positie is om een besluit te nemen over toetreding.

Op 10 oktober 2012 deelde het Raadsvoorzitterschap een verslagPDF-document over de voortgang van de implementatie van conclusies van de Europese Raad. Hieruit blijkt dat de Schengenuitbreiding besproken zal worden tijdens de JBZ-Raad van oktober. Het voorzitterschap zal voortgang proberen te maken wat betreft het vaststellen en uitvoeren van maatregelen die kunnen bijdragen tot de succesvolle uitbreiding van het Schengengebied tot Roemenië en Bulgarije.

Op 24 september 2012 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het mechanisme voor samenwerking en toetsing. De raadsconclusies verwelkomen het besluit om voor het eind van dit jaar een nieuw rapport over Roemenië te presenteren in het licht van de recente ontwikkelingen in dit land.

Op 20 september 2012 zou de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van gedachten wisselen over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengen-acquis in Roemenië. Deze Raadszitting is uiteindelijk geannuleerd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen