De EU dient een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te worden. Het beleid op het terrein van justitie dient daaraan bij te dragen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het asiel- en immigratiebeleid, samenwerking tussen politie- en douanediensten, strijd tegen terrorisme of het witwassen van geld.