Bij haar oprichting in 1957 bestond de Europese Unie uit zes lidstaten. Anno 2010 bestaat de EU - na vijf uitbreidingen - uit 27 lidstaten. Artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Kopenhagen-criteria vormen het kader voor de Europese uitbreiding. Landen treden allereerst toe tot het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en verkrijgen na instemming van de Raad en bij voldoende vooruitgang de status van kandidaat-lidstaat. De goedkeuring van Toetredingsverdragen geschiedt door de Staten-Generaal.