E110048
  ruit icoon
Laatste revisie: 26-09-2011

E110048 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van algemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landenDeze kaderverordening heeft betrekking op een instrument voor macrofinanciële bijstand (MFB) dat is gericht op derde landen in de directe geografische omgeving van de EU. Met dit instrument kan de Unie, onder bijzondere voorwaarden, financiële bijstand verlenen aan derde landen met acute problemen op de betalingsbalans.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Op 4 juli 2011 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een kaderverordening voor micro-financiële bijstand (MFB).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)396PDF-document, d.d. 4 juli 2011

rechtsgrondslag

de artikelen 209 en 212 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft het voorstel besproken tijdens de commissievergadering van 27 september 2011 en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft het voorstel tijdens de procedurevergadering van 7 september 2011 voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze kaderverordening heeft betrekking op een instrument voor macrofinanciële bijstand (MFB) dat is gericht op derde landen in de directe geografische omgeving van de EU. Met dit instrument kan de Unie, onder bijzondere voorwaarden, financiële bijstand verlenen aan derde landen met acute problemen op de betalingsbalans. Deze hulp kan gegeven worden in de vorm van een lening of een gift en wordt doorgaans verstrekt in aanvulling op een hulppakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de Europese Commissie is dit voorstel bedoeld om de besluitvormingsprocedures rond individuele MFB-operaties te versnellen en te vereenvoudigen. Thans is voor iedere MFB-operatie een apart formeel besluit per land noodzakelijk (dat in een co-decisie procedure moet worden goedgekeurd). Onder de voorgestelde kaderverordening krijgt de Commissie de gedelegeerde bevoegdheid om sneller MFB-operaties te kunnen uitvoeren.

De kaderverordening schept voorts een formeel juridisch kader voor het verlenen van macrofinanciële bijstand. Daarbij wordt onder meer specifieker ingegaan op de criteria waaronder derde landen in aanmerking komen voor financiële bijstand. 

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)396
    4 juli 2011
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)865
    4 juli 2011

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen