In de Europese Unie vormen de "Financiële Perspectieven" de meerjarenbegroting van de Unie. De hoogte van deze Perspectieven en de bijdrage daaraan van de lidstaten vergt vaak een moeilijk debat. In de EU wordt door de Eerste Kamer gestreefd naar een betere en meer democratische controle op de besteding van de Europese gelden.