36.019

EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027 (COM(2021)570, 566, 569).

Meer informatie over de behandeling van deze voorstellen is terug te vinden in Edossier E220004.


Kerngegevens

begonnen

10 maart 2022

titel

Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

Documenten

10