Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019)

- E220004

Beantwoording van de minister van Financiën inzake Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

De commissie besluit de antwoordbrief van de minister van Financiën inzake het Eigenmiddelenbesluit en de herziening van de verordening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 van 9 mei 2022 te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen. De behandeling van het dossier vindt voortaan plaats in de commissies Financiën en Europese Zaken gezamenlijk.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman