EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM (2021) 570 (TK, 1). .

31 januari 2022

Bijlagen