Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019)

- Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

De commissies besluiten de inbreng over de Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027 niet te betrekken bij de inbreng inzake het Sociaal Klimaatfonds.

Inbreng voor schriftelijk overleg over de Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027 wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Essers) en GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk