EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM (2021) 570 (TK, 3). .

10 maart 2022

Bijlage