36.020

EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing (COM(2021)823).

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E-dossier E220002.


Kerngegevens

begonnen

31 januari 2022

titel

EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823

Documenten