EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823 (36.020); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM (2021) 823 (TK, 2). .

10 maart 2022

Bijlage