Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823 (36.020)

- E220001 en E220002

Beantwoording van de staatssecretaris van Financiën inzake EU-voorstellen eerlijke belastingheffing

De commissie besluit de brief van 29 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman