EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823 (36.020); brief van de staatssecretaris F&B inzake aanbod technische briefing conceptwetsvoorstel minimumbelasting 2024 (EK, B). .

4 november 2022

Bijlage