E120019
  klaver icoon
Laatste revisie: 13-09-2012

E120019 - Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad inzake de uitvoering van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebbenHet voorstel, dat op 10 juli 2012 door de Raad is goedgekeurd, geeft een aantal algemene aanbevelingen gedaan voor de gehele eurozone.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 de aanbeveling voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 24 juli 2012 werd een aanbevelingPDF-document van de Raad van 10 juli 2012 inzake de uitvoering van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)301PDF-document, d.d. 30 mei 2012

rechtsgrondslag

Artikel 136, 121 par 2 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 de aanbeveling voor kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht met gepresenteerde Commissievoorstellen heeft de fractie van de SP op 19 juni 2012 verzocht de onderhavige mededeling op de commissiagenda te zetten. 


Behandeling Tweede Kamer

Het verslag van de Raad ECOFIN van 9-10 juli 2012 waar de landenspecifieke aanbevelingen formeel zijn vastgesteld, wordt besproken tijdens een komend algemeen overleg. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel, dat op 10 juli 2012 door de Raad is goedgekeurd, geeft een aantal algemene aanbevelingen gedaan voor de gehele eurozone. De Europese Commissie roept eurolanden op om (1) de werkmethoden van de Eurogroep te versterken, (2) ontwerpbegrotingen vooraf te bespreken en gevolg te geven aan aanbevelingen van de Raad, (3) de begrotingsdiscipline te versterken, (4) te zorgen voor een coherent begrotingsstandpunt in de eurozone, (5) te werken aan een sterker geïntegreerde financiële architectuur en (6) structurele hervormingen door te voeren in de eurolanden. 


Behandeling Raad

De Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012 heeft zich gebogen over het proces dat wordt gevolgd voor het toezicht in het kader van het Europees semester,met name de opvolging van landenspecifieke aanbevelingen inzake het begrotings- en het economisch beleid. 

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 9-10 juli 2012 werd onder andere de onderhavige aanbeveling vastgesteld inzake de uitvoering van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben. 

De Europese raad van 28-29 juni 2012 heeft het Europees Semester 2012 afgesloten en heeft daartoe de landenspecifieke aanbevelingen -zoals onderhavige- 

bekrachtigd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen