E120013
Laatste revisie: 25-07-2012

E120013 - Gezamenlijke Commissiemededeling: Oostelijk Partnerschap; een roadmap naar de herfstbijeenkomst 2013Deze gezamenlijke mededeling presenteert de Routekaart voor verdere implementatie van het Oostelijk Partnerschap, met het oog op de volgende Top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius in de tweede helft van 2013. De mededeling maakt deel uit van het herziene Europese Nabuurschapsbeleid (ENB, zie E120014).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de gezamenlijke Commissiemedeling op 22 mei 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 25 juni 2012 heeft de Raad Buitenlandse Zaken enkele conclusies aangenomen over het Europees Nabuurschapbeleid (E120014) en het Oostelijk Partnerschap en de voortgang die geboekt is in beide dossiers. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

JOIN(2012)13PDF-document, d.d. 15 mei 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de gezamenlijke Commissiemedeling op 22 mei 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de gezamenlijke Commissiemedeling als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 juni 2012 heeft de kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een algemeen overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken waarbij ook de onderhavige commissiemededeling en het bijbehorende BNC-fiche op de agenda stonden. 


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in het BNC-fiche weten veel waarde te hechten aan het Oostelijke partnerschap als instrument om de Europese samenwerking met de Oostelijke buurlanden van de EU te versterken en de politieke toenadering en economische integratie van deze landen met de EU te steunen. Het partnerschap biedt het kader en de mogelijkheden voor deze landen om hun rechtsstaat, politieke, economische en sociale systemen te hervormen. Nederland is verheugd dat het doel van het Oostelijk Partnerschap goed is verwoord in de Routekaart, namelijk politieke associatie en economische integratie. Deze samenwerking kan in belangrijke mate bijdragen aan stabiliteit, veiligheid en welvaart. De Routekaart concretiseert op generlei wijze een theoretisch lidmaatschapsperspectief voor de Oostelijke buurlanden van de Unie en neemt, evenals de Verklaring van de Top van het Oostelijk Partnerschap van 30 september 2011, slechts nota van de lidmaatschapsaspiraties van een aantal partnerlanden. Het Oostelijk Partnerschap blijft daarmee geen voorportaal voor lidmaatschap van de EU. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze gezamenlijke mededeling presenteert de Routekaart voor verdere implementatie van het Oostelijk Partnerschap, met het oog op de volgende Top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius in de tweede helft van 2013. De mededeling maakt deel uit van het herziene Europese Nabuurschapsbeleid (ENB).

De hoofddoelstelling van het Partnerschap, namelijk het ontwikkelen van voorwaarden voor het versnellen van politieke associatie en het verdiepen van economische integratie tussen de EU en de Oost-Europese partnerlanden, wordt in de mededeling bevestigd. Ter ondersteuning daarvan zullen de EU en de partnerschapslanden impulsen geven voor, met name:

  • het opstellen van nieuwe, contractuele relaties tussen de EU en de partnerschapslanden;
  • de versterking van de mobiliteit van burgers en het bereiken van visumversoepeling in een veilige en goed beheerde omgeving;
  • het aanmoedigen van samenwerking van verschillende sectoren.

De mededeling geeft naast de beschrijving van de doelstellingen van het Oostelijk Partnerschap, een overzicht van de bilaterale en multilaterale actieplannen voor het Oostelijk Partnerschap en de ondersteuning die de EU zal bieden voor het bereiken van die doelstellingen volgens het "meer voor meer"-principe. De mededeling geeft ook een indicatie van wat kan worden bereikt in aanloop van de volgende Top van het Oostelijk Partnerschap in 2013.  


Behandeling Raad

Op 25 juni 2012 heeft de Raad Buitenlandse Zaken enkele conclusies aangenomen over het Europees Nabuurschapbeleid (E120014) en het Oostelijk Partnerschap en de voortgang die geboekt is in beide dossiers. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen