Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededelingen Nieuw Nabuurschapsbeleid en Routekaart Oostelijk Nabuurschap (TK, 1426)8 juni 2012